Cách Thay Đổi Logo Đăng Nhập Trong WordPress

Thay đổi logo đăng nhập với wordpress

2
Cách Thay Đổi Logo Đăng Nhập Trong WordPress
Cách Thay Đổi Logo Đăng Nhập Trong WordPress
Bạn đang làm việc trên trang web của khách hàng mà yêu cầu người sử dụng đăng nhập? Vậy tại sao không cung cấp cho họ một biểu tượng tùy chỉnh đăng nhập để phù hợp với thương hiệu và giúp cho người dùng không cảm thấy xa lạ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thay đổi logo đăng nhập trong WordPress. Trước tiên, bạn cần phải mở tập tin functions.php của theme và sau đó dán đoạn mã sau:
function custom_loginlogo() {
echo '<style type="text/css">
h1 a {background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/login_logo.png) !important; }
</style>';
}
add_action('login_head', 'custom_loginlogo');
Đừng quên giữ một tập tin biểu tượng rõ ràng trong thư mục hình ảnh của chủ đề. Bạn cần đặt tên cho login_logo.png hoặc bất cứ điều gì khác nếu bạn quyết định thay đổi đường dẫn hình ảnh Hoặc tải Plusin

Thay đổi Logo đăng nhập WordPress

(Change WordPress login logo) và làm theo hình

Cách gỡ bỏ logo WordPress trong Admin Bar

Cách gỡ bỏ logo WordPress trong Admin Bar
Cách gỡ bỏ logo WordPress trong Admin Bar
Nếu vì một lý do nào đó mà các bạn không muốn hiển thị logo WordPress trong phần quản trị (Admin Bar) thì đoạn code mà mình giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay sẽ giúp các bạn làm điều đó. Để sử dụng đoạn code này, trước hết các bạn vào folder wp-content/themes/tên-theme-đang-dùng và kiếm file functions.php , nếu không có file này, thì các bạn có thể tự tạo thêm file mới và đặt tên là “functions.php” sau đó copy đoạn code bên dưới và dán vào nó
<?php function remove_wp_admin_bar_logo() { global $wp_admin_bar;$wp_admin_bar->remove_menu(‘wp-logo’); }add_action(‘wp_before_admin_bar_render’, ‘remove_wp_admin_bar_logo’, 0); ?>
Sau đó save lại và vào lại trang admin sẽ thấy kết quả. Chúc các bạn thành công

2 BÌNH LUẬN

 1. In Deutschland, Österreich und der Schweiz bieten wir absolut
  alle Führerscheinklassen an, von Fahrrädern der Klasse A bis
  zu Unterkategorien der Klasse D für Personenkraftwagen, einschließlich der Unterkategorien B und
  C für leichte Fahrzeuge und Lastkraftwagen.Führerschein Kaufen

  Wir stellen deutsche Führerscheine ohne – MPU, Prüfungen oder Schule her.
  Wir schalten Sie im System frei, wenn Sie aufgrund von Verkehrsverstößen oder zu vielen Punkten gesperrt wurden. Wir
  registrieren Ihre Daten im TÜV und in der Datenbank Ihres Landratsamtes.Führerschein Kaufen.

 2. We’ve been a Gold supplier of Alibaba since 2006 and enjoying a good reputation from both
  customers and partners. Gold Supplier is a certificate issued
  by ACP, a third-party credit agency. The TrustPass
  certificate is only given to companies that have had their company authenticated and verified by ACP, which checks to
  make sure your company details are all correct, and that your business is legally registered in your country.
  By showing the TrustPass certificate on your website, potential business partners
  will know that you are a real and legitimate business so that they can trade with you confidently.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây