Mp4 Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

0

Cách sửa lỗi Mp4 Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Lỗi mp4 Media: Không tìm thấy định dạng (s) hoặc không tìm thấy nguồn

lỗi này đơn giản chỉ là các trình duyệt  Safari và Google Chrome quá bảo mật nên nó không chấp nhận play video trong các nguồn có dạng http://. tất cả lỗi cũng có thể hiểu là ssl nguồn cung cấp video không hoạt động hiệu quả. vậy điều cần làm duy nhất là khắc phục ssl ở nguồn cung cấp video của bạn. tôi đã làm được bằng cách này và video của tôi đã hoạt động

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây