Download

Download Tools đổi số thành chữ

Download Tools đổi số thành chữ Click vào để Hiện link download “Các bạn chờ 10 giây nhé, vui lòng không nhấn qua tab khác trong khi chờ đợi”   Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel + Di chuyển chuột đến vị trí cần chuyển và gõ cú pháp: =VND(ô muốn chuyển số thành chữ) => Enter. + Nếu sử dụng font Vntimes, sử dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô muốn chuyển,1) + Nếu sử dụng font VNI, sử dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô muốn chuyển,2) + Trường hợp có số…

Đọc thêm