Download

Download phần mềm ABBYY FineReader

Download phần mềm ABBYY FineReader

Chúng ta tải phần mềm ABBYY FineReader theo link dưới đây và tiến hành cài đặt như thông thường.

  • Tải phần mềm ABBYY FineReader 1


  • “Các bạn chờ 10 giây nhé, vui lòng không nhấn qua tab khác trong khi chờ đợi”

  • Tải phần mềm ABBYY FineReader 2


  • "Các bạn chờ 10 giây nhé, vui lòng không nhấn qua tab khác trong khi chờ đợi"

  • Tải phần mềm ABBYY FineReader 3


  • "Các bạn chờ 10 giây nhé, vui lòng không nhấn qua tab khác trong khi chờ đợi"

  • Tải phần mềm ABBYY FineReader 4


  • "Các bạn chờ 10 giây nhé, vui lòng không nhấn qua tab khác trong khi chờ đợi"

Có 4 File các bạn tải về cùng 1 thư mục và các bạn giải nén ra và cài đặt

Bài viết liên quan

Leave a Comment

nâng mũi