Download Thủ thuật - mẹo vặt

Hướng Dẫn Tạo Hệ Thống Điều Khiển Thiết Bị Bằng Giọng Nói và Phản Hồi Bằng Âm Thanh với Arduino

Trong thời đại của Internet of Things (IoT), việc tạo ra các hệ thống điều khiển bằng giọng nói trở nên ngày càng phổ biến. Trong bài viết này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách xây dựng một hệ thống đơn giản nhưng mạnh mẽ để điều khiển các thiết bị sử dụng giọng nói và nhận phản hồi thông qua âm thanh.

Bước 1: Chuẩn Bị Linh Kiện:

 • 1 board Arduino (ví dụ: Arduino Uno)
 • 1 module cảm biến âm thanh
 • 1 loa (có thể là loa kết hợp hoặc loa độc lập)
 • Các thiết bị mà bạn muốn điều khiển, ví dụ như đèn LED, quạt, hoặc các thiết bị điện tử khác

Bước 2: Kết Nối Linh Kiện:

 • Kết nối chân OUT của module cảm biến âm thanh với một chân số học trên Arduino.
 • Kết nối chân GND của module cảm biến với chân GND trên Arduino.
 • Kết nối chân VCC của module cảm biến với nguồn cấp 5V hoặc 3.3V trên Arduino.
 • Kết nối loa với chân nào đó trên Arduino (ví dụ: dùng chân 9).
 • Kết nối các thiết bị điều khiển khác với Arduino theo nhu cầu.

Bước 3: Lập Trình Arduino: Sử dụng IDE Arduino để viết mã cho board Arduino của bạn. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

#include <SD.h>
//#define SD_ChipSelectPin 53 //sử dụng SS Pin 53 trên Mega2560
#define SD_ChipSelectPin 10 //thường sử dụng digital pin 4 trên arduino nano 328, hoặc chân tùy ý
#include <TMRpcm.h>
#include <SPI.h>

TMRpcm tmrpcm;
unsigned long time = 0;
// mo am thanh ==============================================================================
const int soundSensorPin = A0; // Chân kết nối cảm biến âm thanh
const int ledPin = 6; // Chân kết nối đèn LED
const int threshold = 500; // Ngưỡng âm thanh để kích hoạt nhận dạng giọng nói
//thuc thi lenh khi cam bien am thanh chuyen toi ==============================================

void setup()
{
// mo am thanh ==============================================================================
tmrpcm.speakerPin = 9; //5,6,11 hoặc 46 trên Mega, 9 trên Uno, Nano. Vì sao, xem bài viết cứng của anh NTP_PRO http://arduino.vn/bai-viet/411-timercounter-tren-avrarduino

Serial.begin(9600); //bật serial monitor ở mức baudrate 9600 🙂
if (!SD.begin(SD_ChipSelectPin))
{
Serial.println(“SD fail”);
return;
}
else
{
Serial.println(“OK”);
}

tmrpcm.play(“haiteo.wav”);
delay(3000);
time = millis();

//thuc thi lenh khi cam bien am thanh chuyen toi ==============================================
pinMode(soundSensorPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

 

void loop() {
int soundValue = analogRead(soundSensorPin);

// Kiểm tra nếu âm thanh vượt qua ngưỡng
if (soundValue > threshold) {
// Nhận dạng giọng nói
String spokenWord = recognizeSpeech();

// Kiểm tra từ hoặc cụm từ nhận dạng
if (spokenWord == “on”) {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // Bật đèn LED

// mo am thanh ==============================================================================
tmrpcm.play(“haily.wav”);
delay(5500);
digitalWrite(9, LOW);

if(millis() – time > 50)
{
if (!tmrpcm.isPlaying())
digitalWrite(9, LOW);
time = millis();
}

Serial.println(“LED ON”);
} else if (spokenWord == “off”) {
// mo am thanh ==============================================================================
tmrpcm.play(“haiteo.wav”);
delay(3000);
time = millis();

digitalWrite(ledPin, LOW); // Tắt đèn LED
Serial.println(“LED OFF”);
}
}
}

String recognizeSpeech() {
// Trong ví dụ này, bạn cần thực hiện mã nhận dạng giọng nói
// và trả về từ hoặc cụm từ được nhận dạng từ mô-đun cảm biến âm thanh.
// Đây chỉ là một hàm giả định.
// Bạn cần thay thế nó bằng mã nhận dạng giọng nói thực tế của bạn.
// Dưới đây là một ví dụ giả định:

// Đọc và xử lý dữ liệu từ mô-đun cảm biến âm thanh
int soundData = analogRead(soundSensorPin);
// Nếu dữ liệu cho thấy có giọng nói, trả về “on”, ngược lại trả về “off”
if (soundData > threshold) {
return “on”;
} else {
return “off”;
}
}

Bước 4: Thử Nghiệm và Hiệu Chỉnh:

 • Nạp mã vào board Arduino của bạn.
 • Đặt module cảm biến âm thanh và loa ở vị trí phù hợp.
 • Thử nghiệm bằng cách nói gần module cảm biến âm thanh. Nếu âm thanh vượt qua ngưỡng đã định trước, loa sẽ phản hồi bằng cách phát ra âm thanh.

Kết Luận: Trong bài viết này, chúng ta đã hướng dẫn cách tạo một hệ thống đơn giản để điều khiển các thiết bị bằng giọng nói và nhận phản hồi bằng âm thanh sử dụng Arduino và module cảm biến âm thanh. Hệ thống này có thể được mở rộng và tùy chỉnh để phục vụ cho nhiều ứng dụng khác nhau trong nhà thông minh và IoT. Hãy thử nghiệm và khám phá sức mạnh của giọng nói trong việc tương tác với các thiết bị điện tử của bạn!

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment

nâng mũi