Download

Facebook FPlus

Facebook FPlus acebook FPlus còn cho phép bạn trải nghiệm các tính năng thú vị khác như đăng tin lên nhóm, gửi lời mời kết bạn/huỷ kết bạn, gửi tin nhắn hàng loạt, comment, … một cách tự động và nhanh chóng. Click vào để Hiện link download “Các bạn chờ 10 giây nhé, vui lòng không nhấn qua tab khác trong khi chờ đợi”

Đọc thêm