Download

Tải Microsoft Office Toolkit 2013

Microsoft Toolkit là một công cụ được rất nhiều người sử dụng để active bản quyền của các sản phẩm do Microsoft Office phát hành như  Windows 7, 8, 8.1, 10 và Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016. Yêu cầu hệ thống:  Microsoft .NET Framework 4.0 hoặc cao hơn . Toolkit 2.6.7  có thể sử dụng để active Windows Vista all versions Windows 7 all versions Windows 8/8.1 all versions Windows 10 all versions MS Office 2003 all versions MS Office 2007 all versions MS Office 2010 all versions MS Office…

Đọc thêm