Download

Tải phần mềm Yyp2p.apk

Cắm nguồn điện của camera thông qua Adaptor để camera ip khởi động, lúc này bạn dùng điện thoại để tải app để quản lý và nhìn thấy camera Yyp2p.apk về rồi cài đặt. (Nếu đang dùng sản phẩm điện thoại nền tảng sử dụng Android thì vào CHPLAY còn bạn đang dùng nền tảng sử dụng iOS thì vào AppStore. Sau khi truy cập vào kiếm tìm có từ khóa “Yyp2p.apk” rồi cài đặt như hình dưới). Tải phần Mềm Xem Camera Yyp2p.apk bên dưới.   Click vào để Hiện link…

Đọc thêm